Diskrimineringsforedrag - Trine Gregorius

Den 62-åriga kvinnan sökte en tjänst som jobbcoach på Arbetsförmedlingens kontor i Strängnäs, berätter Trine Gregorius. Trots goda meriter som väl uppfyllde kravprofilen för jobbet och bred arbetslivserfarenhet blev hon inte ens kallad till intervju.

 Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen Arbetsförmedlingen för diskriminering på grund av ålder och kön.

När Arbetsförmedlingen kallade sökande till de två tjänsterna som jobbcoach valde man dels ut kvinnor som var mycket yngre än den 62-åriga kvinnan, dels två män i samma ålder. Slutligen anställdes två yngre kvinnor med sämre formella meriter och betydligt kortare arbetslivserfarenhet än 62-åringen.

– Arbetsförmedlingens argument för att välja bort kvinnan är inte sakliga. Deras agerande är ett typexempel på hur äldre kvinnor kan missgynnas på dagens arbetsmarknad, där kön och ålder samverkar för att utestänga dem, säger diskrimineringsombudsman Trine Gregorius.

Den 62-åriga kvinnan har nu fått en tjänst som coach hos ett företag som Arbetsförmedlingen köper coachningstjänster av.

– Grundlagen ger det allmänna ett särskilt ansvar för att motverka alla former av diskriminering. Därför är det särskilt allvarligt när en statlig myndighet utsätter en person för negativ särbehandling, som i det här fallet, säger Trine Gregorius.

DO yrkar att Arbetsförmedlingen ska betala 300 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.